Thermes - úvod

Profese - Výměníkové stanice

VÝMĚNÍKOVÉ STANICE

Předávací stanice tvoří spojovací článek mezi tepelnou sítí a otopnou soustavou. Jejím hlavním úkolem je propustit z vnější tepelné sítě do připojené soustavy požadované množství tepla, současné ho změřit a při tom upravit parametry teplonosného média na hodnoty technicky vhodné, bezpečnostně a hygienicky přípustné pro použití ve vnitřních prostorách budov.

     

Z hlediska vzájemného vztahu otopné soustavy a tepelné sítě vyplývá základní rozdělení předávacích stanic na tlakově závislé a tlakově nezávislé. Zde je nutno uvést, že realizace naší firmy se v poslední době vztahují převážně k tlakově nezávislým systémům pára – voda a voda – voda. Předávací stanice jsou realizovány buď jako sestavené z kompaktních prvků nebo poskládané z jednotlivých strojních zařízení tak, jak jsou vyprojektovány našimi profesními specialisty.

Nedílnou součástí výstavby předávacích stanic jsou nadřazené řídící a zabezpečovací systémy, které zajišťují chod veškerého zařízení v automatickém režimu a zároveň řeší hlídání a signalizaci poruchových a havarijních stavů.

« zpět na Profese