Thermes - úvod

Společnost

Firma byla založena roku 1991

týmem zkušených profesních pracovníků. Technické a materiálové vybavení firmy je na odpovídající úrovni. Vybavení stavebních strojů, vozového parku, technologie a strojního zařízení umožňuje plnění zakázek moderními technologickými postupy.

Společnost vlastní provozní budovu se stavebním dvorem, výrobní a montážní dílnou. V objektu jsou rovněž projekční kanceláře a kanceláře vedení firmy. Budova je situována na ulici Dostojevského 6, vedle budovy UNION Banky (bývalá Projekta).

Projekční složka firmy


sídlí v 1. patře provozní budovy. Disponuje kvalifikovanými a zkušenými projektanty ve všech profesích technických zařízení budov. Vedoucí projektanti jsou členové profesních odborných cechů nebo komor. Firma jako celek je členem Českého sdružení pro technická zařízení (ČSTZ). Projekce je vybavena projekčním software pro aplikace technických výpočtů a grafických programů umožňujících projektování v systému CAD. Projekce je vedena autorizovaným inženýrem s dlouholetými zkušenostmi v projekci, inženýrské činnosti a při vedení staveb.

Rozdělení na jednotlivé profese je následující: ústřední vytápění, zdravotechnika       7   
elektroinstalace    5   
vzduchotechnika    5   
projektanti    6   
EPS    3   

Realizace


je zajišťována vlastními zaměstnanci, část montérů zajišťuje servis zprovozněných zařízení. Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců činí cca 25 osob.
Zakázky realizované firmou v uplynulých 7 letech, vč. finančních objemů, jsou součástí ref. listiny v příloze. Obchodní obrat firmy se v uplynulých 5 letech pohyboval kolem 27 mil. Kč.
Veškeré základní materiály a suroviny používané při realizaci mohou být dle charakteru zakázky, resp. požadavků investora tuzemské nebo zahraniční výroby, jsou dodávány s atesty nebo prohlášením o shodě.[^] Nahoru