Thermes - úvod

Historie

  • Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě dne 24. září 1991.


  • Vznikla spojením 7 vedoucích a projekčních pracovníků Báňských projektů Ostrava a Elektroprojekty Rožnov pod Radhoštěm.


  • Zahájila svou činnost v pronajatých kancelářích Integrované střední školy v Ostravě - Mariánských Horách na ulici 1. máje 11. Nejprve se zabývala inženýrskou činností a projektováním v oboru technická zařízení budov.


  • V listopadu 1993 byli přijati první pracovníci oboru instalatér – topenář, montáž VZT a společnost tak rozšířila svou působnost na montážní činnost vlastními zaměstnanci.


  • V roce 1994 byla zakoupena 2 podlažní budova s dílnou v Moravské Ostravě na ulici Dostojevského 6. Po provedené rekonstrukci se budova stala sídlem společnosti.


  • V lednu 1994 byli přijati projektanti měření a regulace, vzduchotechniky a ústředního vytápění.


  • V srpnu 1994 byla skupina montážích pracovníků rozšířena o skupinu elektro a skupinu elektropožární signalizace v počtu 6 osob.


  • Počet zaměstnanců se stabilizoval na cca 22 osob.


  • Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě byla udělena autorizace dvou pracovníkům, kteří jsou oprávněni používat autorizační razítko – autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, specifikace technická zařízení.


  • 1. prosince 2003 byl firmě udělen ITIV TUV Austria Group Certifikát systému managementu jakosti pro Projekce, dodávky, montáž, servis vytápění, vzduchotechniky, elektroinstalace, plynoinstalace, vodoinstalace, EPS a energetických systémů ČSN EN ISO 9001-2001.