Thermes - úvod

Profese - Větrání

VĚTRÁNÍ

V oboru VZT firma provádí technické poradenství, předprojektovou přípravu, projektovou dokumentaci a vlastní realizaci zakázky v rozsahu daném požadavky investora. Velkou výhodou naší firmy je úzká spolupráce vlastních specialistů v souvisejících profesích, tj. vytápění, chlazení, měření a regulace, elektrické instalace, případně požární signalizace. Tímto dochází k optimální možnosti vzájemné koordinace ve fázi projektové, případně materiálové přípravy při realizaci zakázky.

Jelikož disponujeme vlastními montážníky ve všech uvedených profesích, v případě realizace zakázky je investor resp. vyšší dodavatel stavby ušetřen problémů vzájemné koordinace uvedených řemesel, což usnadňuje vedení stavby a zajišťuje vyšší kvalitu odvedeného díla.

Větrací systémy jsou nejčastějšími aplikacemi v oboru vzduchotechnika. Zajišťují nucenou výměnu vzduchu s jeho příslušnou úpravou, minimálně filtrací, většinou však také s ohřevem, případně rekuperací tepla pro docílení maximální úspory nákladů na tepelnou energii.

Navrhujeme a provádíme větrací systémy pro:


  - komerční prostory jako restaurace, kuchyně, sociální trakty, obchody
  - technologické systémy, velké systémy pro průmyslové haly s řešením celkového větrání a odsávání průmyslových zplodin a škodlivin

Každá zakázka začíná analýzou technické problematiky daného případu ve vazbě na požadavky dané hygienickými a dalšími platnými vyhláškami předpisy. Následuje zpracování projektové dokumentace, pokud přichází investor se zpracovaným projektem, jsme schopni tento před realizací odborně posoudit s cílem nalézt případně výhodnější řešení resp. úpravu projektu ve snaze ušetřit investiční náklady.

« zpět na Profese