Thermes - úvod

Profese - Termostatické ventily

TERMOSTATICKÉ VENTILY

Naše firma se dlouhodobě zabývá problematikou projektování, dodávky a montáže termostatických ventilů a celkového hydraulického vyregulování otopných soustav. Můžeme nabídnout komplexní servis při jejím řešení. Jsme schopni také zajistit zmapování současného stavu a následně navrhnout jednotlivá opatření pro hydraulické zaregulování předmětného topného systému jednotlivých objektů či celé topné soustavy.

Disponujeme týmem projektantů, s dlouholetou praxi při navrhování čí zaregulování velkých otopných soustav. Tým zkušených montérů provádí montáže, nebo výměnu termostatických ventilů renomovaných výrobců (OVENTROP, DANFOSS, HEIMEIER).

Montáže termostatických ventilů zahrnují rovněž problematiku zabránění nežádoucích hlukových projevu nově osazených soustav. Do systému jsou montovány speciální armatury – regulátory diferenčního tlaku nebo průtoku, které zajišťují nastavení optimálních hodnot průtoku a tlaku v topném systému a na jednotlivých stoupačkách.

Termostatické radiátorové ventily (TRV)


automaticky udržují předem nastavenou teplotu v místnosti nezávisle na venkovních podmínkách. Umožňují tím úsporu nákladů za dodané teplo, neboť využívají tepelné zisky od slunečního záření, lidského tepla či elektrických spotřebičů. Instalace TRV představuje úsporu 20 – 25 % energie v závislosti na tepelně technických vlastnostech budovy.

Regulátory diferenčního tlaku


zajistí rovnoměrné rozdělení průtoku topné vody otopnou soustavou, tj. jednotlivými stoupačkami nebo topnými okruhy. Tento škrtící element udržuje hladinu diferenčního tlaku v projektem požadovaných hodnotách.
Tyto jsou montovány buď na patu domu, nebo samostatně na každé stoupačce. Hodnotu diferenčního tlaku lze následně měnit dle skutečných parametrů topného systému.

Máme rovněž bohaté zkušenosti s vyregulováním velkých topných soustav průmyslových závodů našeho regionu. Po důkladném zmapování a projektové přípravě jsou jednotlivé objekty osazeny regulačními prvky umožňujícími nastavení požadovaných průtoku pro jednotlivé objekty.

« zpět na Profese

[^] Nahoru