Thermes - úvod

Profese - Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla

Moderním a ekologickým způsobem vytápění jsou tepelná čerpadla, používána především v lokalitách, kde není k dispozici rozvod plynu a dostatečný příkon el. energie pro použití přímotopných topidel a dále tam, kde investor klade požadavky především na minimalizaci provozních nákladů na vytápění.
Největší výhodou a energetickou úsporou je fakt, že z jedné spotřebované kWh elektrické energie lze průměrně získat 3 kWh tepla za výhodné ceny, neboť tepelná čerpadla mají speciální zvýhodněnou sazbu od dodavatele el. energie.

V rámci státního dotačního programu "Zelená úsporám" je možno čerpat finanční prostředky až do výše 95 000.-Kč  .

Specializujeme se především na čerpadla systému vzduch-voda, která nevyžadují žádné doplňkové práce a náklady na hloubkové vrty nebo zemní práce – skrývku zeminy v případě podzemních kolektorů.

Pro použití tepelného čerpadla nutno upravit nebo v případě novostavby již navrhnout topný systém pro nízkoteplotní vytápění, neboť teplota vody na výstupu z tep. čerpadla dosahuje 50 ºC. Je rovněž nutno využít tep. čerpadlo pro přípravu teplé užitkové vody, případně pro další účely (ohřev bazénové vody).

« zpět na Profese