Thermes - úvod

Profese - Sluneční kolektory

SLUNEČNÍ KOLEKTORY

S ohledem na zvýšené nároky v oblasti hospodaření energií, které jsou důsledkem neustálého nárustu cen neobnovitelných zdrojů energie (tj. uhlí, ropy, zemního plynu a elektrické energie), rozšířila naše firma před několika lety spektrum své činnosti o problematiku využití alternativních zdrojů energie.

Energie obnovitelné, neboli alternativní, jsou ty, jejíž formy pocházejí ze slunečního záření, větru, vody, biomasy a geotermálních zdrojů (tepla pod povrchem země). Největší zkušenosti v oblasti využití alternativní energie jsme za poslední léta získali při aplikaci solárních systémů.

V posledních letech roste v České republice poptávka po solárních systémech pro ohřev vody, bazénů a vytápění objektů. Vedle růstu cen tradičních zdrojů energie a sílícího ekologického smýšlení obyvatel je výraznou motivací energetická politika jednotlivých vyspělých států. V České republice je největším stimulem růst cen energií a možnost získání nevratné státní dotace na instalaci solárního systému.

Investice do kvalitního solárního systému je výhodná a bez rizika. Kvalitním solární systém má životnost 30 a více let. Po naplnění doby návratnosti investice začíná solární systém svému majiteli vydělávat peníze, které by jinak investoval do nákupu energií. Při neustálém zvyšování cen, které je nezbytné, protože klasické zdroje energií se vyčerpávají, roste neustále i částka, kterou solární systém jako výrobce energie vydělá. Tato úvaha je ale podmíněna nákupem kvalitního systému, jehož výrobce nešetří používáním levných materiálů podléhajících stárnutí.

Solární kolektory musí být osazeny speciálními bezpečnostními solárními skly, absorbéry s galvanickou cestou nanášenými selektivními povrchy s vysokou absorbtivitou a co nejnižší emisivitou. V celém solárním okruhu musí být použity pouze materiály, které spolu nevytvářejí korozivní prostředí.

Dovolujeme si Vám nabídnout komplexní servis při řešení problematiky využití alternativních zdrojů energie, od základního technického návrhu přes zpracování projektové dokumentace vč. energetického auditu, až po vlastní realizaci díla.


Informace o finančních podporách

V rámci státního dotačního programu "Zelená úsporám"
je možno čerpat finanční prostředky až do výše 75 000.-Kč  .


Výše poskytovaných finančních prostředků je závislá na typu zvoleného alternativního zdroje a je podmíněna splněním současně platných standardů pro zateplování budov. Výše poskytovaných finančních podpor se pohybuje v rozmezí 20 – 80% v závislosti na typu subjektu (investora), žádajícího o podporu. úvěrování prováděných prací.

Naše firma navíc nabízí možnost profinancování nákupu a instalace alternativního zdroje formou leasingu, případně poskytnutím úvěru s úrokovou sazbou 5 %.

« zpět na Profese

[^] Nahoru