Thermes - úvod

Profese - Kotelny

KOTELNY

Jednou z hlavních činností naší firmy v oblasti energetických staveb je realizace zdrojů tepla, tj. kotelen a předávacích stanic.
Z hlediska kotelen se jedná především o plynové kotelny III. a II. kategorie (dle ČSN 070703), realizovali jsme však také několik kotelen o výkonu nad 3,5 MW, a to především v průmyslových objektech.

Zajímavostí je pak v poslední době se hodně rozvíjející výstavba kotelen na spalování degazovaného plynu, což je pravděpodobně specialitou zdejšího regionu – jedná se o pozůstatek důlní těžby, kdy jednotliví investoři, většinou z řad dceřinných společností OKD zjistili, že výhodnější je pro ně tento odpadní plyn spalovat než pouštět jej do ovzduší.

Nedílnou součástí výstavby kotelen jsou pak související zařízení, týkající se rozvodů topných médií, strojoven, vybavených zabezpečovacími a doplňovacími systémy, nadřazených řídících a komunikačních systémů, vodního hospodářství, spalinových cest a komínových systémů.

     

« zpět na Profese