Thermes - úvod

Profese - Elektropožární signalizace

ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE
Elektrickou požární signalizaci (EPS) je nutné brát jako jeden z pomocných provozních souborů daného objektu, jehož smysl je dán tím, že umožní včasnou signalizací likvidovat požár v samém zárodku (v prvním stupni požáru). EPS má buď automaticky nebo pomocí lidského činitele rychle určit místo vzniku požáru a předat tuto informaci bezprostředně osobám, kteří nají možnost požár likvidovat. Nelze tedy EPS považovat za komplexní ochranu objektu před požárem, ale jen jako pomocné zařízení, které slouží k podstatnému zkrácení doby od zjištění požáru k potřebnému protipožárnímu zákroku.

EPS zajišťujeme komplexně, tj. od zpracování projektu pro stavební povolení, realizační dokumentaci, projednání s příslušným odborem Hasičského záchranného sboru, dodávku a montáž zařízení a vedení EPS a doplňujících zařízení EPS (nadřazené řídící PC s vizualizačním programem, ovládání návazných zařízení vzduchotechniky, samohasících zařízení, obslužné pole požární ochrany, klíčový trezor, připojení na pult centrální ochrany apod.).

Nutnost střežení objektu nebo jeho částí, vyplývá z:

    Projektu požární ochrany, který zpracovává požární specialista  
    Požadavku uživatele objektu (investora), který určí prostory, které chce mít zabezpečeny systémem EPS  

Navrhujeme a montujeme:

        

    - konvenční, adresovatelné a analogové systémy EPS - LITES Liberec a ZETTLER  
 1. Konvenční systém EPS

  Automatické a tlačítkové hlásiče jsou připojené na střežící smyčku, která jako celek vyhlásí všeobecný (úsekový) poplach, při detekci požáru ze střeženého prostoru, z kteréhokoliv hlásiče na střežící smyčce, případně z logického nastavení počtu hlásičů, které musí detekovat požár, aby smyčka vyhlásila poplach. Automatické hlásiče detekují požár při dosažení nastavené hodnoty pro vyhlášení požáru. Počet smyček a počet hlásičů na smyčce je dán typem navržené ústředny EPS.

 2. Adresovatelný systém EPS

  Automatické a tlačítkové hlásiče jsou připojené na jednoduchou nebo kruhovou střežící linku, každý hlásič má svou adresu, takže detekovaný požár vyhlásí na ústředně všeobecný (úsekový) poplach, který je adresný pro příslušný střežený prostor. Hlásiče je lze přiřadit do různých skupin, pro možnost signalizace, případně ovládání návazných zařízení od předem naprogramovaných hlásičů a požadovanou logikou pro ovládání.
  Automatické hlásiče detekují požár při dosažení nastavené hodnoty pro vyhlášení požáru. Hlásiče se do hlásící linky mohou doplňovat bez ohledu na sled adres. To umožňuje kdykoliv doplňovat systém EPS do maximálního počtu hlásičů, který je dán typem navržené ústředny EPS.

 3. Analogový systém EPS


  Je shodný s adresovatelným systémem EPS. Na střežící linku se připojují adresovatelné automatické a tlačítkové hlásiče nebo interaktivní hlásiče, u kterých se dají nastavit kromě maximálních hodnot pro vyhlášení všeobecného poplachu, další hodnoty pro hlášení, např. zaprášení hlásiče, hlášení předpolachu apod. To umožňuje kvalitnější průběžnou kontrolu celého systému EPS.

Po uvedení systému EPS do provozu, provádíme normami předepsané pravidelné půlroční a roční kontroly. Na uvedených systémech EPS provádíme servis. Na stávajících funkčních systémech EPS LITES Liberec, se zastaralými ústřednami a prvky EPS, provádíme servis v omezeném rozsahu, podle toho, jestli lze zařízení ještě opravit z dostupných součástek případně náhradních dílů.

« zpět na Profese

[^] Nahoru